Daar zijn we erg dankbaar voor gemelde Covid-gevallen in Albanië zijn laag en blijven dalen elke week.

Nu de zaken weer open zijn gegaan en weer een soort van "normaal" zijn geworden, zijn we doorgegaan met het model van maandelijkse voedselpakketten voor gezinnen. Deze worden waar mogelijk opgehaald bij de heropende voercentra, omdat dit een veel efficiëntere manier is om deze praktische hulp te bieden.

We hebben ouders aangemoedigd om met hun kinderen te komen om de dozen op te halen en om mee te doen met onze Bijbelstudiegroepen. Velen hebben dat gedaan, zelfs met de vraag hoe ze ons kunnen helpen, wat een grote bemoediging is geweest.

Het resultaat is dat onze kerken en bijbelstudiegroepen veel nieuwe mensen hebben die elke week het evangelie horen verkondigen en onderwijzen.

Eind mei hadden we een prachtige Pinksterdienst in Pogradec, waar ongeveer 280 mensen uit al onze kerken aanwezig waren om samen de Heer te loven en te aanbidden.

We vertrouwen erop dat God zal werken om vele levens te transformeren!

Als onze Albanees ministry operaties terugkeren, vragen we u dat: doe met ons mee in gebed voor onze vrienden in Guatemala, wiens activiteiten nog steeds worden beperkt door de Covid-19-pandemie.